Den lange valgkampen har begynt

Akkompagnert av den søte musikken av sosialdemokratenes valgnederlag i Sverige, lanserer vi i dag blogg som en del av tilbudet her på exitstoltenberg2009.org Det er nå 1085 dager igjen til valgdagen i 2009, hvor vi får mulighet til å avsette den mest venstrevridde regjeringen Norge har hatt på denne siden av andre verdenskrig. Dette er 

Fortsett å lese……

Forbud mot engelsk?

Det kan bli forbudt å avholde styremøter i norske selskaper på engelsk dersom LO nok engang klarer å presse regjeringen i kne. LOs Ellen Stensrud krever at regjeringen både griper inn og forbyr StatoilHydro å benytte engelsk som styrespråk, og å påby norsk som styrespråk i alle norske bedrifter. Utspillet må ses i sammenheng med 

Fortsett å lese……

Stoltenberg var lite pop også før sykelønnsfadesen

Både Jens Stoltenberg selv og en del forståsegpåere i media forsøker å bortforklare statsministerens lave popularitet og den fallende oppslutningen om regjeringspartiene med sykelønnssaken. Når det gjelder partioppslutning kan nok denne saken ha spilt en viss betydning, men statsministeren var slett ingen populær mann selv før den siste fadesen fra forretningsministeriet Stoltenberg. Riktig nok må 

Fortsett å lese……

Mer statskapitalisme

Tidligere AKPer og nåværende leder i Oslo AP, Jan Bøhler ønsker å tvinge gjennom et vedtak på årets landsmøte i AP som instruerer statsminister Jens Stoltenberg til å opprette et statlig investeringsfond på 100 milliarder kroner. Bøhler sier til VG at han ser for seg at fondet kan bruke til å kjøpe hele eller deler 

Fortsett å lese……

Hvor dum går det an å bli?

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete fra Bondep… øøhh Senterpartiet sier til bøndenes hofforgan Nationen at fremtidige veiutbygginger i Norge må vike for hensynet til å bevare matjord. Dersom dette skal følges i praksis vil det bety noe nær slutten på veiutbygginger i et land som trolig har de dårligste veiene i hele den industrialiserte verden. Som 

Fortsett å lese……

Ny strid i regjeringen?

Det er et logisk forslag som fremsettes når Senterpartiet nå går inn for totalforbud for spilleautomater. Samtidig er forslaget stikk i strid med den linjen som både kulturminister Trond Giske og statsminister Jens Stoltenberg har lagt seg på, hvor de blant annet har pekt inntektene som automatene vil generere for norsk idrett. Mens Senterpartiet nå 

Fortsett å lese……

Upopulær regjering

Den rød-grønne regjeringen har gjort seg upopulær land og strand rundt i Norge. I Rogaland svare kun 10% av velgerne at de har et ganske godt eller svært godt inntrykk av regjeringen. Samtidig har nesten halvparten av velgerne i fylket et ganske dårlig eller svært dårlig inntrykk av regjeringen.

Broilerne med kun to år i arbeidslivet

Den rødgrønne regjeringen skulle liksom være mer for vanlige folk, en den etter sigende forferdelige Bondevik II regjeringen som jo bare var et redskap for den grådige storkapitalen. Det er derfor interessant at regjeringens to ledende politikere, statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Kristin Halvorsen har tilsammen drøye to års yrkeserfaring! Yrkeserfaring er i denne sammenheng 

Fortsett å lese……

Latterlig fra Storberget

I en kronikk skryter justisminister Knut Storberget av at antallet anmeldte forbrytelser har gått gått ned fra 2004 til 2006 med åtte prosent og at soningskøen har blitt redusert med 16% fra 2003 til 2006. Uten blygsel hevder han at nedgangene har en klar sammenheng med de rødgrønne partienes politikk slik den er utmeislet i 

Fortsett å lese……

Bøhler, AP og statskapitalisme

Leder av Oslo AP, Jan Bøhler, vil gjennom landsmøtevedtak i Arbeiderpartiet tvinge statsminister Jens Stoltenberg til å opprette statlige investeringsfond på 100 milliarder kroner. Dette skal visstnok være en del av en ny, offensiv næringspolitikk. Det Bøhler foreslår er å styrke statskapitalismen i Norge. 100 milliarder kroner tilsvarer i overkant av 5% av totalverdien av 

Fortsett å lese……