Bøhler, AP og statskapitalisme

Leder av Oslo AP, Jan Bøhler, vil gjennom landsmøtevedtak i Arbeiderpartiet tvinge statsminister Jens Stoltenberg til å opprette statlige investeringsfond på 100 milliarder kroner. Dette skal visstnok være en del av en ny, offensiv næringspolitikk.

Det Bøhler foreslår er å styrke statskapitalismen i Norge. 100 milliarder kroner tilsvarer i overkant av 5% av totalverdien av Oslo børs. 5% er vel kanskje ikke noe oppsikstvekkende tall, men dette kommer på toppen av at stat og kommuner allerede eier 31,6% av aksjene på Oslo børs. Bøhler vil hvis han får gjennomslag for sitt forslag ytterligere bidra til å redusere det private eirskapet i Norge. Ved utgangen av 2006 var det i bare i overkant av 20% av aksjene på Oslo børs som var eid av private, norske eiere.

Hva skal så disse 100 milliardene brukes til? Dette synes enda noe uklart, men utfra Bøhlers uttalelser er det neppe ment at dette skal være oppstartskapital for gründere og innsatsvillige perosner som ønsker å skape verdier. Bøhler sier nemlig til VG at han ser for seg å bruke pengene på å kjøpe opp hele eller deler av norske selskaper som Norske Skog eller Orkla Media, som ble solgt til utlandet i fjor. Den underliggende meldingen er altså at staten skal oveerta bedrifter som drives på en måte man er uenig i, og å hindre salg av bedrifter til utlandet. Dette er jo legitime mål, men neppe virkemidler som sikrer verdiskapning og arbeidsplasser i Norge på lengre sikt.

Det er i det hele ganske komisk at politikere som Jan Bøhler bekymrer seg over at norske selskaper selges til utlandet. Slikt salg er jo et direkte resultat av sosialdemokratiets skattepolitikk hvor man tviholder på et system med formueskatt, en formueskatt som også må betales for den bokførte verdien av aksjer man eier. Mens de feller sine tårer hver gang norsk virksomhet selges til utlandet, glemmer de stolte sosialdemokrater at formueskatten effektivt hindrer kapitaloppbygging på private norske hender, kapital som kunne sikret større norsk eierskap. APs svar på dette er isteden mer statskapitalisme ala Bøhler.