Heia Norge!

Hvor dum går det an å bli?

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete fra Bondep… øøhh Senterpartiet sier til bøndenes hofforgan Nationen at fremtidige veiutbygginger i Norge må vike for hensynet til å bevare matjord. Dersom dette skal følges i praksis vil det bety noe nær slutten på veiutbygginger i et land som trolig har de dårligste veiene i hele den industrialiserte verden. Som 

Fortsett å lese……

Upopulær regjering

Den rød-grønne regjeringen har gjort seg upopulær land og strand rundt i Norge. I Rogaland svare kun 10% av velgerne at de har et ganske godt eller svært godt inntrykk av regjeringen. Samtidig har nesten halvparten av velgerne i fylket et ganske dårlig eller svært dårlig inntrykk av regjeringen.