Kriminalitet

Latterlig fra Storberget

I en kronikk skryter justisminister Knut Storberget av at antallet anmeldte forbrytelser har gått gått ned fra 2004 til 2006 med åtte prosent og at soningskøen har blitt redusert med 16% fra 2003 til 2006. Uten blygsel hevder han at nedgangene har en klar sammenheng med de rødgrønne partienes politikk slik den er utmeislet i 

Fortsett å lese……