Forbud mot engelsk?

Det kan bli forbudt å avholde styremøter i norske selskaper på engelsk dersom LO nok engang klarer å presse regjeringen i kne. LOs Ellen Stensrud krever at regjeringen både griper inn og forbyr StatoilHydro å benytte engelsk som styrespråk, og å påby norsk som styrespråk i alle norske bedrifter.

Utspillet må ses i sammenheng med utmerkelsen for lang og tro tjeneste som Fellesforbundets Kjell Bjørndalen fikk av den rødgrønne regjeringen da den samme regjeringen utnvnevnte han til styremedlem i StatoilHydro. Bjørndalen har i ettertid innrømmet at han ikke behersker engels særlig godt, noe som kan bli problematisk i og med at StatoilHydros styremøter i hovedsak skal foregå på engelsk. Nå krever altså LOs ledelse at regjeringen skal innstruere det delvis statseide oljeselskapet til å benytte norsk som styrespråk for å komme LO-toppen Bjørndalens manglende engelskkunnskaper til unnsetning.

Det er neppe sannsynlig at regjeringen kommer til å ta den politiske belastningen en slik direkte inngripen i StatoilHydro vil medføre, da dette bare nok en gang vil synligjøre at Arbeiderpartiet og LO i praksis er en og samme organisasjon. Men med tanke på LOs totale innflytelse over regjeringen, så er det grunn til å være på vakt mot eventuelle lovpåbud om benytte norsk språk i alle bedrifters styremøter.

LO hevder det er udemokratisk å ha utenlandske språk som offisielle styrespråk fordi det angivelig diskriminerer noen mennesker med manglende språkkunnskaper fra å delta i styrearbeid. Nå har det vel aldri vært en menneskerett å inneha styreverv i bedrifter. Men hvor demokratisk er det å frata eierne av bedrifter muligheten til å avgjøre hvordan ens egen bedrift skal styres? Hvor demokratisk er det å frata eierne muligheten til å rekruttere kompetente utenlandske styremedlemmer? For det er er det som vil være konsekvensen i en del tilfeller dersom norsk skal være et lovpålagt styrespråk.