Hvor dum går det an å bli?

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete fra Bondep… øøhh Senterpartiet sier til bøndenes hofforgan Nationen at fremtidige veiutbygginger i Norge må vike for hensynet til å bevare matjord. Dersom dette skal følges i praksis vil det bety noe nær slutten på veiutbygginger i et land som trolig har de dårligste veiene i hele den industrialiserte verden.

Som om ikke de topografiske forholdene gjør det vanskelig nok å bygge gode veier, så skal altså hensynet til å bevare sysselsettingen i et lite økonomisk bærekraftig landbruk veie tyngre enn å bygge trafikksikre og effektive veier. Navarsete sier at andre trasévalg må foretas ved fremtidige vieutbygginger, slik at ikke mer landbruksarealer går tapt. Skal bli interessant å se hvor Senterpartiet ønsker å bygge ut veier, dersom landbrukseiendommer ikke skal røres. Jeg vet ikke om Navarsete har vært mye utenfor Norges grenser, men noe som pleier å omkranse hovedferdselsårer i resten av verden er ja nettopp – landbruksarealer. Men det er mulig at det i Norge er mulig å bygge veier på en helt annen mÃ¥te enn i resten av Europa. For som kjent; i bakvendtland der går allting an.