Latterlig fra Storberget

I en kronikk skryter justisminister Knut Storberget av at antallet anmeldte forbrytelser har gått gått ned fra 2004 til 2006 med åtte prosent og at soningskøen har blitt redusert med 16% fra 2003 til 2006. Uten blygsel hevder han at nedgangene har en klar sammenheng med de rødgrønne partienes politikk slik den er utmeislet i Soria Moria erklæringen.

Uansett partitilhørlighet kan vi nok være enige om at en nedgang i antall anmeldelser er postivt (gitt at nedgangen i anmeldelser skyldes redusert kriminialitet og ikke redusert tiltro til politi og rettsvesenet). Storbergets påstand om at nedgangen fra 2004 til 2006 er et resultat av den rødgrønneregjeringens politikk er imdlertid rett og slett latterlig.

For det første:
Storberget sammenligner antallet anmeldte lovbrudd i 2006 med antall lovbrudd i 2004. Det Storberget glemmer å forelle er at antallet anmeldte forbrytelser fra 2004 til 2005 (mens regjeringen Bondevik satt med styringen) ble redusert med 4,2%.
Denne nedgangen under BOndevikregjeringen er en del av det tallgrunnlaget Storberget skryter på seg når han sammenligner antall lovbrudd i 2004 og 2006. Rundt havparten av nedgangen skjedde altså under Bondevikregjeringen.
For det andre:
Iflg. SSB var antallet anmeldte lovbrudd i 2005 (siste året med regjerimgen Bondevik) det laveste på 10 år. Dessuten gikk antallet anmeldelser ned også i 2004 og i 2003. Med andre ord så har antallet anmeldte forbrytelser gått ned fire år på rad, det er er altså snakk om en trend over fire år. Storberget har kun vært justisminister i drøye ett av disse fire årene, og det er direkte latterlig å prøve å ta æren for nedgangen i antallet anmeldte forbrytelser på det grunnlag jusstiministeren forsøker sge på.

I den samme kronikken hevder Storberget at regjeringen har redusert soningskøene ved å vise til at soningskøene har blitt redusert fra 2800 i 2003 til 2350 ved utgangen av 2006. “Det er en reduksjon på 16%”, skriver Storberget mens han forsøker å innbile oss at dette skyldes den rødgrønne regjeringen. Igjen bløffer Storberget; det er godt mulig at soningskøene har blitt redusert med 16% siden 2003, men dette skyldes ikke Storberget og den rødgrønne regjerimgen. Iflg. tilleggsproposisjonen til Statsbudsjettet for 2006, et av de første dokumentene den rødgrønne regjerimgen la frem for Stortinget, står det på s. 114 at per 30.09.2005 (kun få dager før Bondevikregjeringen gikk av) så var søningskøen på 2348 personer. Hele reduksjonen i soningskøen som Storberget skryter på seg skjedd med andre ord under regjeingen Bondevik, faktisk har soningskøen økt med 2 personer med Storberget som justisminister!

Det er mulig at justisminister Storberget er flink til å fortelle eventyr, men evnen til å tolke statistikk synes å være total fraværende i høyblokka i rgejringskvartalet.