Dårlig nyttårshilsen

“Mitt ønske om godt nytt år til eventuelle lesere, gjelder ikke minst alle landets boligiere. De vil trenge det i 2007! Allerede på årets første dag presser rød-grønne politikere i Stortinget på for at boligskatten nå må økes”, skriver Stortingsreprresenatnt Svein Flåtten i Østlansposten.

Forbrukerfiendlig

“Den rødgrønne regjeringen har reversert et møysommelig arbeid med å styrke Konkurransetilsynet og forbrukernes stilling. Hver gang Konkurransetilsynet har nedlagt forbud mot sammenslåing av bedrifter, er beslutningen omgjort av Regjeringen. Regjeringen har i stedet valgt å hjelpe Prior, Gilde og Statkraft.”, skriver Aftenposten i en god lederartikkel i dag.