Renta som regel over 5% med AP i regjering

DNB Nor spår et rentenivå på 5,25% i løpet av året (opp fra dagens 3,5%) Selv om dette kun er mer eller mindre kvalifisert synsing, er det slett ikke usannsynelig at de får rett. Statistikken er ihevrtfall på DNB Nors side. Hver gang AP har sittet i regjering de siste 25 årene(med unntak av det knappe året Jagland satt som statsminister) har rentenivået beveget seg over 5%. Nå er det mange faktorer som styrer rentenivået, men det kan neppe være tilfeldig at rentenivået alltid når nye høyder hver gang AP, som konskevent øker de offentlige utgiftene, sittter i regjeringen.

Jens Stoltenberg avviste i valgkampen i 2005 at det var holdepunkter for å hevde at renta ville øke med en ny røddgrønnregjering. Snaue 1,5 år senere har renta økt fra 2% til 3,5%, en økning som gir 10.000 kr ekstra i utgifter per år per million man har i gjeld.

Her er et lite tilbakeblikk på APs rentehistorie:

Regjeringen Stoltenberg (2000-2001):
Rentenivået beveget seg til 7,00% i oktober 2000.

Regjeringen Jagland (1996-1997):
November 1996 var renta 4,06%

Regjeringen Brundtland (1993-1996):
Rentenivået var 5,40% i oktober 1993.

Regjeringen Brundtland (1990-1993):
Rentenivået passerte 10,87% i 1992.

Regjeringen Brundtland (1986-1989):
19,35% rente i desember 1986

Regjeringen Brundtland (1981):
14,01% i august 1981

Kilder:
Norges Banks styringsrente (f.o.m. 1991)
Norges bank effektiv NIBor rente (f.o.m. 1981-1991)